Adet görme nedir

Bir kadının cinsi olgunluk devresinde her ay dölyolundan belirli süre kan gelmesine adet görme denir.