Ana atardamar nedir

Vücudun en geniş atar daman. Yaklaşık olarak 45 cm. uzunluğunda en geniş yerinde 2 cm. çapındadır. Vücudun çeşitli alanlarına gidecek olan oksijenlenmiş kan bu damardan geçer. Ana atardamar çok sağlam yapılı olup, bütün atardamarlar gibi üç tabakadan oluşmuştun En dışta adventisya ortada medya ve en içte de intima adı verilen tabakalar vardır. Medyanın hemen hemen tümü esnek lifçiklerden oluşmuştur.Ana atardamar, kalbin sol karıncığından çıkarak yaklaşık olarak 45 cm. kadar yukarı doğru yönelir. Bu bölüme ana atardamarın yükselen bölümü (asandan bölüm) adı veri lir. Bundan sonra birden geriye ve sola bükülür ve ana atardamar yayı (arkı) denen bölümü meydana getirir. Ana atardamar eğrisini, göğüs içindeki ana atardamar inen bölümü (desandan bölüm) bunu da, karın ve göğüs boşluklarını birbirlerinden ayıran diyaframı geçen, karın içindeki inen bölüm (abdominal) takip eder. Dördüncü bel omuru hizasında her biri bacağa giden iki ana kola ayrılır. Bu noktaya gelmeden önce de dokulara oksijen taşımak için pek çok ufak dallar verir.