Antropoloji nedir

İnsan türünü bütünüyle, ayrıntılarıyla ve doğanın geri kalan bölümleriyle ilişkileri açısından inceleyen bilim dalı. Antropoloji bir tıp dalı olmamakla birlikte, kapsadığı konular açısından bir tıp dalı olan anatomi ile ortak yolları vardır. Örneğin kadınlarda leğen kemiklerinin yapısının incelenmesi, bu kemiklerin yapısal özelliklerinin belirli sınıflara ayrılması, hem antropolojinin hem de anatominin kapsamına girer. Bir kadının leğen kemiklerinin yapı özellikleri, o kadının doğumlarının gidişini etkileyeceğinden, bu ya pı özellikleri yine bir tıp dalı olan kadın doğum bilgi alanı içine de girer.