Bikarbonat nedir

Alkalik etki gösteren kimyasal bir bileşik. Sodyum bikarbonat (NaHC03) hem yemek pişirmede yararlanılan, hem de birçok aside karşı ilâcın bileşiminde bulunan bir maddedir. Sodyum bikarbonat asit ve su ile karışınca karbon dioksit açığa çıkar, bu olay suda küçük kabartıların belirmesine, suyun köpürmesine yol açar.Bikarbonat vücutta tamponlayım etki göstererek, kan pH?sının değişmesini sağlar. Karbon dioksit, suyun bileşiminden oluşan karbonik asidi, eğer kan asitliği çoğalmaktaysa (asidoz) bikarbonata dönüştürür. Eğer kanın alkaliklik derecesi fazlaysa (alkalosiz) bikarbonatın karbonik aside dönüşmesini sağlar. Dokularda biriken karbon dioksidin akciğerlere taşınmasında da yardımcı olur.