Cinsellikte sistematik duyarsızlaştırma

Sistematik duyarsızlaştırmanın kullanılması gerektiğine karar verdikten sonra ilk adım ne olmalıdır? İlk adım, genel olarak bireyin yaşantılarıyla ilgili olan cinsel durumların oldukça eksiksiz bir listesini geliştirmek olmalıdır. Bu liste, kadının şu ana dek var olan ve gelecekte de varolması beklenen gerçek yaşantılarını gösteren maddeleri içermelidir. Örneğin, bir ilişki yaşamayan kadın için, ilk randevu ortamları ya da bir erkeğin dairesine giriş uygun olabilir. Evli ya da düzenli bir ilişkisi olan kadın için daha kişiye özgü işaretlere yer verilebilir. Madde, danışana, manzarayı olabildiğince canlandırabilmesi için gerekli detaylar ve tanıdık ve rahat hissedeceği kelimeler seçilerek tanımlanmalıdır. Maddeler, tamamen rahattan (0, sübjektif rahatlık ya da ?suds?) tamamen paniğe (100 suds) tüm anksiyete seviyelerini ve anksiyetenin var olduğu tüm durumları kapsamalıdır. Genel olarak literatürde daha uzun hiyerarşiler bulunmakla birlikte, bir hiyerarşi 10 maddeden 25 maddeye kadar olabilir.Wolpe, geleneksel olarak her maddenin bir öncekine göre sadece biraz daha fazla anksiyete oluşturduğu bir hiyerarşinin çok dikkatli geliştirilmesinin ve maddeler arasındaki en küçük uzaklığın (5 ila 10 suds) önemini vurgulamıştır.Partneri bazı sözel ve fiziksek hamlelerde bulunurken hasta, birden fazla cinsel durumda en fazla anksiyeteyi yaşadığını belirtebilir. Bu tür durumlarda karmaşa yaşanır. Eğer bir danışan duyarsızlaştırma sırasında davranışları gerçekleştiriyorsa, normalde cinsel ilişkiden önce gelen ön oyunlar ve etkileşimler atlanarak bir hiyerarşi kurulmaya çalışılabilir. Bu da ciddi problemlere yol açar. Bu, in vivo duyarsızlaştırma metotlarının kullanıldığı durumlarda daha büyük bir problemdir. Ne var ki araştırma, standardize edilmiş hiyerarşilerin, birçok vakada bireyselleştirilmiş hiyerarşi kadar etkili biçimde kullanılabildiğini ve duyarsızlaştırmanın, hiyerarşide maddelerin aşamalı olarak artan bir sırayla özellikle düzenlenmemesi durumunda bile başarıyla tamamlanabildiğini göstermektedir. Hiyerarşi, daha mantıklı bir sırayla yakınlığın aşama aşama artacağı şekilde düzenlenmelidir.