Erkeklerle kadınlar niçin farklıdır

On yaşındaki çocuk cinsiyetler arasındaki farkı, bir kızla bir oğlanın birçok noktada farklı olduklarını bilir.Cinsel organlar birbirlerinden farklı ama birbirlerini tamamlayıcıdır. Ay m işlevleri yerine getirirler. Bu işlevler üremeyle, bebeğin doğumudur.Aile ve toplum oğlandan ve kızdan değişik nitelikler bekler.Anatomi açısından olduğu kadar psikolojik davranışlarıyla da kızla erkek birbirlerinden farklıdırlar. Oğlan çocukluğundan beri doğal olarak daha kavgacı, daha güçlü, girişken ve cesurdur. Oysa kız daha yumuşak ve sabırlıdır. El işlerine (dekorasyon, yemek ve çeşitli bakım işleri gibi) meraklıdır.Okuldaysa sayısal olarak erkekçocukların matematikte daha başarılı oldukları buna karşın kızların daha dikkatli ve düzenli oldukları kanıtlanmıştır.Erkek ya da kadın gibi davranabilmek için çocuğun izlediği kimi örnekler vardır:Annebaba örneği: Dört ya da beş ya-şına doğru çocuk cinsiyetler arasındaki farkı ve annesiyle babası arasındaki yakınlığı kavrayınca karşı cinsten ebeveyne eğilim duyar. AvusturyalI Doktor Freud bu aşkı ?ödip kompleksi? olarak tanımlamıştır. Ödip (Oidipus) antik çağda yaşamış bir mitoloji kahramanıdır. Alınyazısı onu babasını öldürüp annesiyle evlenmek zorunda bırakmıştır. Ama çocuk, babasıyla ya da annesiyle rekabete girişebilmek için çok küçük ve çok güçsüzdür. Tek çaresi elinden geldiğince onlara benzemeye çalışmak, baba gibi güçlü olmak ya da annesinin yumuşaklığını, şirinliğini ve sabnnı benimsemektir. Aynca bütün bu nitelikler ileride karşı cinsten birine kendini sevdirmesini sağlayacaktır.Toplum çocuğa başka modeller sunmaktadır: Televizyonun, gazetelerin, kitapların sinemamn her gün bize dolaysızca ulaştığı çağımızda çocuklarda, taklit gereksinimi uyandıran modeller çoktur. Bunlar sporcular, şarkıcılar ya da sinema oyuncuları olabilir. Erkek çocuk televizyondaki kovboy filminin kahramınını taklit eder. Kız ise dizi filmdeki yumuşak ve çekingen kadın kahraman gibi olmak ister.Son olarak, kızların oğlanların karşılaşmaları: Bu durum ailede, okulda ya da sokakta, gittikçe sıklaşır. Beraberlikler karşı cinsi iyice tanıma, ondan farklı olma fırsatını verir.Kızlarla oğlanlar on yaşma kadar genellikle birlikte oynarlar, birlikteliği kabullenirler. Ama bu aşamada bile, oyunları birbirinden çok farklıdır. Oğlanlar, bilya oyunlarına, güreşe, boksa ya da futbola sığınırlar. Kızlarsa dansı, dikişi, evciliği, seksek oyununu ya da yün örmeyi yeğlerler.Böylece karma okullarda bile oğlanlarla kızlar erkek ve kadın rollerini ayırdetmeyi öğrenirler. Bu roller farklı bile olsa, taşıdıkları önem eşittir, hiç bir cinsiyet ötekinden üstün olduğunu ileri süremez.