Erken boşalmanın tedavi türleri

Terapinin çeşitli türleri, erken boşalmayı iyileştirmek amacıyla denenmiş ve çeşitli derecelerde başarı kazanılmıştır. Bunlar psikanalitik metotları, ?sağduyu? ve davranışçı yaklaşımları ve son zamanlarda hayli etkili ?duyu eğitimi? tekniğini içermektedir.Psikanalitik tedavi, erken boşalmanın hastanın çocukluk dönemindeki gelişimsel problemlerinden kaynaklanan, kadına karşı bilinçaltı çatışmaların bir ifadesi olduğu öncülüne dayanır. Analitik yöntemler, hastanın, varolduğu düşünülen kadınlara karşı bilinçaltı çatışmaları ve düşmanlıklarını ortaya çıkarmak ve çözmek amacıyla kullanılır. Bu tür bir çalışmanın, cinsel fonksiyonda otomatik bir iyileşmeyi getireceği beklentisi vardır. Sistematik bir çalışma yapılmamış olmakla birlikte, genel izlenim, tek başına içgörü terapisinin sonuçlarının en azından erken boşalmanın çözümü için hayal kırıldığı olduğu yönündedir.Sağduyu yaklaşımı, tıp hekimleri ve diğer branşlardan uzmanlar tarafından ortaya atılmıştır ve erken boşalmanın aşırı erotik heyecandan kaynaklandığını ve çaresinin bu duyguyu azaltmak olduğu varsayımına dayanmaktadır. Hekimler tarafından önerilen spesifik teknikler, prezervatif kullanımını, penise uygulanan anestetik merhemlerin kullanımım, erotik olmayan şeyleri hayal ederek dikkati cinsel yaşantıdan uzaklaştırmayı ve alkol, yatıştırıcı ve sakinleştirici ürünler kullanımım içermektedir. Bunların tamamı başarısız olmuştur.Davranışçı yaklaşımlar da, erken boşalma tedavisinde kullanılmıştır. Temelde, anksiyeteyi erken boşalmanın bir nedeni olarak kabul eden teoriye dayalı olarak duyarsızlaştırmayı kullanmaktadır. Davranışçı tedavi de çok etkili olamamıştır.Çeşitli farmakolojik tedaviler de denenmiştir. Tricyclic ve hydrazine antidepresanlarının kullanımı bazı başarılı sonuçlar vermiştir. Ancak tedavi kesildiğinde, erken boşalma üzerinde istemli bir kontrol sağlanamamış ve kişi yine hızla doruk noktasına ulaşmaya başlamıştır.