Eşeyli üreme nedir

Ana türlerin büyük çoğunluğunda canlı varlıklar eşeyli, cinslikli olarak üremektedirler. Yani bir canlı varlık, biri erkek biri de dişi olan ve erkek gamet (eşeylik gözesi, eşeylik hücresi) ile dişi gamet diye adlandırılan iki özgül hücrenin birleşip kaynaşmasından doğmaktadır.Bitkiler âleminde, binde bir rastlanan istisnalar bir yana bırakılırsa, dişi gametlerle erkek gametler hep aynı bitki tarafından üretilmekte; bütün çiçeklerde, dişi gametleri içeren bir dişi eyelik gözesi ile çiçektozu tohumlarını salan bir erkeklik organı bulunmaktadır. İki gametin rastlaşması, sonra da birleşmesi sonucunda rahatça doğan tohum da, toprak ısı ve yaşlık koşulları elverişliyse kolayca filizlenecek yeni bir bitkinin doğuşunu sağlayacaktır.Hayvanlar âleminde, gene, örneğin hem erkek hem dişi gametler üreten salyangozlar gibi binde bir rastlanan ?hermafrodit? (ya da, hünsa, erdişi) hayvanlar bir yana bırakılırsa, gametler erkek ve dişi olmak üzere iki ayrı cinsten hayvanlar tarafından üretilmektedir.Üremenin olanak kazanabilmesi için, iki hücrenin rastlaşması ve yumurta diye adlandırılan bir tek hücrede birleşip kaynaşması gerekmektedir. Yumurtlayıcı hayvanlarda, döllenen yumurta, yeni bir hayvan haline gelinceye kadar, dışarıda, elverişli koşullar içinde açık havada gelişen kuş yumurtaları, bunun en iyi örnekleridir. Buna karşılık, doğurucu hayvanlarda yumurta, döllenmeden sonra artanın organizması içinde gelişir; ancak yaşamaya devam edebilmek için yeterli bir aşamaya geldiğinde dışarı çıkar. Daha sonraki gelişmesi ve büyümesi, bütün memeli ya da üstün hayvanlarda, ananın vereceği süte göstereceği özene bağlıdır. İnsan için de durum budur.