İskelet sisteminde eğilip bükülebilen eksen

İnsan iskeletinin omurga (belkemiği) sı üstte kafatasını taşır, altta ise leğen kemiklerine dayanır. Omurga, omur denilen kemiklerden oluşur. Bir çocuğun omurgasında 33 omur vardır. Bunlardan yedisi boyun omuru, on ikisi sırt omuru, beşi bel omuru, beşi kuyruk sokumu omuru, dördü de kuyruk omurudur.Erişkinlerde omur sayısı, bazılarının aralarında kaynaşmaları sonucu 26?ya inmiştir. Gerçekten de erişkinlerde beş omur kaynaşarak kuyruk sokumu kemiğini, dört omur kaynaşarak kuyruk kemiğini meydana getirirler. İki omurun arasında «omurlararası disk» denilen ve bunları birbirinden ayıran bağdokusundan oluşmuş bir bölme vardır.Her omurun bir ana bölümü bulunur. Bundan geriye doğru uzanan kemik çıkıntıları, içinden omuriliğin geçtiği bir omur halkası oluşturur. Ayrıca, biri arkaya öbür ikisi yanlara doğru uzanmış üç tane de dikensi çıkıntı vardır. Bu çıkıntılara yapışan kaslar omurganın dik durabilmesini sağlarlar. Biraz öne doğru eğilip, sırtın ortası parmaklarla yoklanacak olursa dikensi çıkıntılar ele gelir.Her omur, komşu omurlarla bir eklem oluşturarak, omurganın öne arkaya, sağa sola bükülebiImesıni sağlar. Omur halkaları arasındaki delikler de, omurilikten ayrılan sinir liflerinin çeşitli dokulara ulaşmasını sağlayan geçitlerdir.On iki göğüs omurunun her biri, bir çift kaburga ile birleşir. Kaburga kemikleri ise doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak göğüs kemiği ile birleşerek göğüs kafesini oluştururlar. Göğüs kafesi içinde kalp ve akciğerler yer alır. Göğüs kaburgalarından en altta kalan iki tanesi kısa olup, kafesin oluşmasına katkıda bulunmazlar. Bunlara serbest kaburgalar denir. Göğüs kafesinin tabanını, bu boşluğu karın boşluğundan ayıran bir kas olan diyafram kaplar.Boyun omurlarının görünüşü, yukarıda anlatılan omurgaların içinden çok az farklıdır. Bu omurlarda, içinden omuriliğin geçtiği halka dışında, beyne kan götüren omurga atardamarlarının da geçtiği delikler vardır. En üstteki boyun omuruna atlas denir. Atlas kemiği, kafatasını taşır; yapısı kafatasının öne ve arkaya doğru oynayabilmesini sağlayacak şekildedir. İkinci boyun omuruna eksen kemiği denir ve kafatasının yanlara doğru oynayabilmesini sağlar. Kafatası bir tür kutu olup, atlas kemiği üzerinde durur ve beynin korunmasını sağlar.Bebeğin kafatası kemikleri birbirinden adamakıllı ayrıktır. Çocuk büyüyünce bu kemikler birbirlerine yapışarak sağlam bir kutu meydana getirirler. Kafatasında orta kulakta çekiç, örs ve üzengi kemikleri yer alır. İnsan vücudunun en küçük kemikleri olan bu kemikler kulağa ulaşan ses titreşimlerini kulak zarından iç kulağa iletirler. Kafatasının ön bölümü yüz kemiklerinden meydana gelir. Alt çene, kafatası ile, kulaklara yakın bir yerde eklemlenmiştir.