Memelerin gelişmesi

Memeler dolaylı ve dolaysız olarak birçok hormonun etkisi altındadır. Bu hormonların işleyişi de karmaşık bir biçimde birbirine bağlıdır. Ergenlik çağadaki hormon değişiklikleri memeleri büyütür ve bunları gereğinde işleve geçecek birer organ durumuna getirir. Süt yapabilir duruma gelmelerini sağlayan gelişme ise gebelik döneminde olur. Bu da, süt oluşumu gibi hormonlara bağlı bir gelişmedir.Âdet dönemi sırasında da düzenli, fakat daha az göze çarpan küçük değişiklikler vardır.Erginlerde meme, salgı dokusuyla yağ dokusundan meydana gelir. Biçimi veren yağ dokusunun işlevsel bir önemi yoktur. Meme 25 loptan meydana gelir; her birinin tam bir salgılama sistemi olup bunların ana kanalı meme başında dışarı açılır. Bu kanal meme başından başlayarak izlenirse, koyu renkli çemberler kesimin hemen altında kollara ayrıldığı görülür. Bu kollar daha ince kollara ayrılırlar ve uçları borucuklardan bir salkımla son bulur. Gebelik ve emzirme dönemlerinde borucuklar gelişir. Bu dönemlerin dışında, kanalların ağzı keratın denilen bir maddeyle tıkalıdır. Yavrunun emmesiyle keratin tıkaçlar yerinden oynar ve süt dışarı çıkmaya başlar.Hormonların nasıl etki gösterdikleri kolay incelenememektedir. Bu nedenle eldeki bilgiler daha çok hayvanlar üzerinde yapılan deneylere dayanmaktadır. Bununla birlikte meme üzerindeki hormon etkilerinin bazı mekanizmaları öğrenilmiştir. Doğrudan doğruya etki yapan dört, dolaylı etki yapan daha pek çok hormon vardır. Memeleri doğrudan etkileyen dört hormondan ikisi yumurtalıklar, ikisi de ön hipofiz tarafından salgılanır.Ergenlikten önce memede yalnız ana kanalla onun dalları vardır; memeler çıkıntısız, düzdür. Pek az bir gelişme görülür; çünkü hormonların kan içindeki düzeyi alçaktır. Ergenlik döneminde yumurtalıklar östrojen ve progesteron hormonlarını salgılamaya başlarlar ve bunlar memeleri geliştirir, büyütür. Kanallar ve borular donanımı oluşur; meme başı ergin insandaki biçimini alır; yağ birikimi sonucu büyür. Bu arada, ön hipofiz hormonlarından biri olan büyüme hormonu da etki göstermeye boşlar. Yumurtalıkları geliştiren öteki hipofiz hormonları da dolaylı olarak memeleri geliştirmeye yardım ederler.Her âdet dönemi boyunca dolaşımdaki yumurtalık hormonlarının düzeyinde bir yükselme, bir alçalma olur. Düzeyi en çok yükselme alçalma gösteren progesterondur. Bazı kadınlarda âdet kanaması başlamadan önce görülen sıkıntılar, rahatsızlıklar bununla ilgili olabilir. En büyük hormon değişikliği ise gebelik sırasında görülür.