Solaklık

Bir zamanlar, solaklığın kalıtsal bir eğilim olabileceği düşünülürdü. Çocuğun iki elinden birini seçmesinin eğitim sonucu gerçekleştiğine; yanlış eğitildikleri zaman çocukların solak olduklarına inanılırdı. Eflatun ve daha birçok düşünür, çocukların bir ellerini kullanmak için eğitilmelerine karşıydılar. Kişinin her iki elini de aynı ustalık ve kolaylıkla kullanmasının önemli olduğu görüşündeydiler. Bu görüşün çağdaş bir savunucusu olan Jackson 1965 yılında yazdığı kitabında, çocuklara her iki elleriyle yazı yazmayı öğretmek gerektiğini savunmuş, iki elleriyle yazı yazabilen çocuklarda, başarı ve verim oranının daha yüksek olacağını ileri sürmüştür.İki elini birden aynı ustalıkla kullanabilen kişilerin sayısı oldukça azdır. Ancak birçok insan bazı işlerde sağ, bazı işlerde sol ellerini kullanmayı yeğlerler. Üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada, öğrencilerin dörtte birinin ellerini bu biçimde kullandıkları saptanmıştır.Hangi toplumlarda solak kişilerin çoğunlukta olduğu kesinlikle bilinmemekle beraber, eski silâhlardan, âletlerden ve resimlerden elde edilen bilgiler tarih boyunca hemen her ülkede az sayıda da olsa solak insanların bulunduğunu göstermektedir. Hayvanların da vücutlarının bir yanını daha çok kullandıkları söylenebilir. Özellikle büyükbaş hayvanlar arasında sağ ya da sol yanlarına yatanların sayısının eşit olduğu görülür. Yapılan deneyler maymunların bir ış yaparken aynı eli kullandıklarım, ancak başka bir işe geçince el değiştirdiklerini göstermiştir. Birçok işte sürekli olarak aynı elin kullanılması insanlara özgü bir davranıştır.