Tütünün zararları nelerdir

Sigara tiryakiliği ile akciğer kanseri arasında yakın ilişki bulunduğunu gösteren ciddi kanıtlara rağmen, sigara tiryakilerinin sayısı tehlikeli bir biçimde artmaktadır. Örneğin sigara içme alışkanlığına karşı yürütülen savaş sınırlı olmakta, vergi yoluyla elde edilen gelirin azalması korkusu yüzünden hükümetler bu konuda çekimser kalmaktadır. Daha da önemlisi, insanların neden sigara içtiği konusunda elde yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır.Bu bilgi elde edilinceye kadar tiryakileri bu alışkanlıktan vazgeçirmek için çabaların başarıya ulaşması olanağı azdır.Sigara alışkanlığı insanların bile bile benimsedikleri tehlikeli bir alışkanlıktır. Sigara içmek insanı öldürebilir; öldürmese bile hastalıkların ilerlemesine yardım eder. Sigara dumanını bir kez içeri çekmek bile, dumanı savuruncaya kadar geçen zamandan daha uzun bir süre vücudun işlevlerini aksatır.İstatistikler sigara tiryakiliği ile hastalıklar arasında kesin ilişkiler olduğunu göstermektedir. Buna rağmen tütün alışkanlığı gittikçe artmaktadır. Sigara tiryakiliğinin doğurduğu tehlikelerle ilgili olarak yapılan uyarmalar kısmen etkili olmuşsa da, soruna tam bir çözüm getirmemiştir. Bu da sigara tiryakiliğinin salt kötü bir alışkanlıktan daha fazla önem taşımasından ileri gelmektedir. Sigara içme alışkanlığı sigara tiryakisinin yaşam biçiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Sigara içmek, sigara içmeyenlerin yaşamında bile rol oynamaktadır. Gerçekten de bu kimseler eve gelen misafirler için sigara tablaları bulundurmak, misafirlerin içtiği sigaranın dumanını solumak zorundadır.